Ira geboren 18.5.2003 
 v.: Mont Du Cantal AA

a.d.: Iris S v. Tallis x

Züchter: Frau Dr. Busch

Besitzer: Birgit Buck

Rubin geb.: 2012 v.: Donald Duck *AA*
Akira geb.: 2021 v.: Fandsy *AA*